You are hereAgregátor zdrojů / Zdroje / Husův sbor Podbořany

Husův sbor Podbořany


Syndikovat obsah
Aktualizace: 7 týdnů 1 den zpět

Co se dělo kolem kostela Božího Spasitele v roce 2018 a co bychom si přáli?

Út, 12/26/2017 - 20:26

V Podbořanech má Husův sbor už jen několik posledních věrných duší seniorského věku a jak síly ubývají, je jasné, že udržet tak velký kostel bez podpory veřejnosti by nebylo možné. Proto jsme se i v roce 2017 snažili o maximální podporu aktivit místních spolků a občanů, kteří se chtějí podílet na oživení kostela Božího Spasitele a můžeme směle říci, že se záměr daří naplňovat.

Nejvíce jsme vděčni Spolku OKAP za zkrášlování veřejně přístupné zahrady za kostelem i za pořádání kulturně společenských akcí v našem kostele. V letošním roce se především jednalo o oslavu Velikonoc s následnou vernisáží hojně navštívené výstavy kreslíře Petra Urbana na téma Křížová cesta. Návštěvníci mohli výstavu obdivovat celý duben. V květnu úspěšně následoval Veletrh škol a volného času.

V červnu se konala na zahradě u kostela akce pro nejmenší „Dětský den s Jonáškem“, kterou pořádalo místní stejnojmenné mateřské centrum. Tu následovala společná ekumenická bohoslužba husitské a evangelické církve při příležitosti Noci kostelů, kázal host evangelický farář Radek Matuška. Na zahradě akce pokračovala táborákem s promítáním filmu Martin Luther organizovaná místní skupinkou Apoštolské církve. V rámci Podbořanských slavností se v kostele odehrál koncert latinsko-americké hudby skupiny IGOR BARBOI TRIO, který měl tu čest zahájit kazatel sboru.

Po letní přestávce jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě na svatého Václava v rámci Dne české státnosti. V listopadu na dušičky se konala nejvíce navštěvovaná již tradiční akce spolupracujícího sdružení OKAP „Žongléřská show s ohněm“ a průvod k Hlubanské kapli. V prosinci se pak domluvily hned tři organizace – Mateřské centrum Chůvička (1. Česká společnost Podbořany), spolek Kewin a Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.p.s. na historicky prvním Mikuláškém setkání, které se konalo venku u kostela. Účastnilo se několik desítek dětí s rodiči.

Předvánoční večerní bohoslužba se tentokrát nesla v duchu hesla „Zapal svíci a něco si přej!“ Na štědrý den za velkého zájmu veřejnosti hořelo v kostele Božího Spasitele Betlémské světlo.

Akcí bylo tolik, že jsme se rozhodli rozšířit Kulturní komisi při kostele o zástupce dalších organizací. Cílem je spojit lidi dobré vůle při organizaci společenských akcí, protože čím více lidí pomáhá, tím lépe. Nejbližší akce pravděpodobně proběhne v únoru a bude to překvapení hlavně pro děti.

Podbořanským bychom přáli do Nového roku 2018 hojnost Božího požehnání, hlavně dobré vztahy v rodině a se sousedy, méně pomluv, více porozumění a dobrých skutků.

upload:  novy_rok_podborany_2017.pdf

Předvánoční bohoslužba v kostele Božího Spasitele

So, 12/02/2017 - 10:05

Předvánoční bohoslužba se koná v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech v pátek 22. prosince od 16.30h. Všichni jsou srdečně zvání k přípravě na slavné narození našeho Pána a Spasitele Juzukrista. V neděli 24. prosince pak bude kostel otevřen od 14-16h. Možnost podívat se na Betlém a zapálit si betlémské světlo na znamení pokoje.

Akce v kosteleupload:  vanoce_podborany_2017.pdf bohosluzba_svetel.jpg clanek_vanoce_podborany_2017.pdf

Zapalme svíci a něco si přejme!

Pá, 12/01/2017 - 23:09

Jsme moc rád, že se letos na podbořanském náměstí sešlo o 1. adventní neděli takové množství lidí dobré vůle, kteří si chtěli společně prožít slavnostní zapálení adventní svíce symbolizující start období přípravy na Vánoce. Tuším, že po letech individualismu opět svítá na lepší časy. Možná si většina z nás uvědomila, že naše krásné křesťanské tradice můžeme díky vývoji na západ od nás brzy ztratit a že stojí za to si jich vážit a pěstovat je. Troufám si tvrdit, že držet zvyky Vánoc se vyplatí, ne kvůli nám, ale kvůli našim dětem. Těm ať vánoční svíce dětství zažehne v duši lásku. Nezáleží na tom, zda jim Ježíšek přinese, co si přáli. Vždyť Štědrý večer má mnohem větší cenu než dárky pod stromečkem.

Možná že teď někdo namítne: „Já si na nějaké svátky nepotrpím, mám hodně práce, nemám čas a beztak to stojí všechno peníze. Nejraději bych někam odjela, třeba k moři a měla klid!“ A vskutku, některé bohatší rodiny tráví naše nejoblíbenější křesťanské svátky v dalekých krajích. Nic proti, ale všimněte si, že ti, co žili delší dobu v cizině, často říkají, jak se jim po našich nádherných obyčejích stýskalo. Proto se domnívám, že je dobré lpět na tom, aby se Vánoce slavily doma.

Podobné je to i s křesťanskými tradicemi. Ty přece chtějí slavit i ateisté. Buďme rádi, že v současné době národní tradice jsou městem významně podporovány, ale ptám se: „Co když jednou někdo symboly Vánoc na náměstí zakáže?“ Jinými slovy, i když v našem regionu většina lidí do kostela nechodí, dokud vidí jeho věž, je dobře. Až jednou spadne, zbudou nám možná jen slzy pro pláč.

A právě letos mě velice potěšilo, že dřevařské učiliště vystavilo na Masarykově náměstí krásný dřevěný Betlém. Další stojí díky jedněm věřícím manželům z Podbořan u žlutého původně evangelického kostela Božího Spasitele. Pevně věřím, že tyto naše tradiční symboly nikoho neurážejí, ale naopak utvářejí tu správnou adventní a vánoční atmosféru ve městě.

V období očekávání druhého příchodu Krista, které nazýváme advent, se často připomíná prorok Jan křtitel, o kterém je v Bibli psáno: „byl svíce hořící a zářící“ (Jan 5:35). Podle starého zvyku zapalují křesťané svíce na znamení toho, že jsme světlem světa. Vždyť „Nikdo nerozsvítí světlo, aby je postavil do kouta nebo pod nádobu, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli.“ (Lukáš 11:33) Člověk by se totiž neměl stydět za to, že se snaží být lepším nebo že dělá dobré skutky. Naopak měli bychom vydávat svědectví ostatním lidem a to ne pro vlastní slávu, ale pro slávu Boží. Vánoce jsou velkou příležitostí ukázat blízkým i světu, že dobro a naděje ještě existují.

Proto: „Zapalme svíci a něco si přejme!“ Přejme si to, co se nedá koupit, to co nám může dát jen náš Bůh a Spasitel Ježíš Kristus, neboť pozemské je pomíjitelné, ale pravé poklady se hromadí v Nebi. A ti odvážnější z vás, zkuste se osmělit podívat se do nějakého kostela. Jsou většinou nádherné a jistě vás osloví. Můžete začít třeba hned tuto neděli 24. prosince odpolední rodinnou procházkou pro Betlémské světlo, které bude hořet v kostele Božího Spasitele v Podbořanech od 14-16 hodin. Přijďte si pro světélko a udělejte si radost. Bůh vám žehnej.

Vánoční zpěvy v kostele Božího Spasitele

Pá, 12/01/2017 - 21:24

Akci pořádala ZŠ TGM Husova Podbořany.
Šlo o krásný zážitek, kde celá škola společně zpívala koledy.
Fotky z akce zde: http://huspodborany.rajce.idnes.cz/2017_12_vanocni_zpevy/
Video: https://youtu.be/4pq1xDF5ks0

Akce v kosteleupload:  vanocni_zpevy_podborany_2017.mp4

Tradiční Mikuláš letos venku u kostela Božího Spasitele v Podbořanech

Út, 11/07/2017 - 13:33

S nápadem obnovit lidovou tradici v podobě venkovního slavení svátku svatého Mikuláše přišli společně hned tři organizace věnující se dětem a mládeži a to 1. Česká společnost, Spolek Kevin a Náhradní rodiny ústeckého kraje. Základem nové myšlenky je dostat děti ven a oslavit Mikuláše společně v tajemném prostředí zahrady u žlutého původně evangelického kostela, který se nachází hned mezi dvěma školami na rohu ulic Husova a Bedřicha Smetany v Podbořanech. Akce se uskuteční v pátek 8. prosince od 16. hodin.

V současné době převažují dva mikulášské zvyky. K některým dětem chodí čert, Mikuláš a Anděl domů a jiným, jsou-li hodné, nechává ponožku se sladkostmi za okny. Kdysi dávno se ovšem slavil tento svátek také v ulicích, kterými procházely celé průvody masek navštěvující domy a stavení. Svatý Mikuláš byl biskupem, který proslul štědrostí k potřebným, podle legendy rozdával dárky dětem.

V Podbořanech letos symbolicky vyjde Mikuláš s Andělem přímo z kostela. Venku pak následně zkrotí zlého čerta řetězem tak, aby nemohl odnést děti do pekla. Ty z dětí, které slíbí, že už nebudou zlobit a budou hodné, Mikuláš obdaruje. Pokud nějaké ty malé ratolesti navíc přidají ještě písničku nebo básničku, obdrží balíček dobrot, který je však třeba si předem objednat u organizátorů. Ti též prosí rodiče, aby pomohli čertovi upřesnit knihu hříchů a sdělili mu jak jejich děti zlobily, aby je za to mohl přiměřeně postrašit.

Celá akce v nezvyklém prostředí má za cíl připravit dětem nevšední zážitek. Rodiče se pak budou moci vzájemně setkat a popovídat. Občerstvení v podobě svařáku a teplého čaje bude samozřejmě připraveno. Zahřát se bude možné u pekelného ohýnku.

Organizátoři budou vybírat symbolické vstupné 40Kč, za které budou nakoupeny sladkosti a připraven program pro děti. Balíčky je možné si zakoupit u paní Zuzany Bechyňové v 1. České společnosti na adrese Hlubany 157, tel.: 774 743 839, email info@1ceskaspolecnost.cz nebo objednat v Poradně pro náhradní rodinnou péči, Masarykovo nám. 15 (Rubín), tel.: 910 257 528, email podborany@nruk.cz. Případně si lze donést balíčky vlastní. Na mikulášskou akci jsou zváni všichni občané, což platí nejen na rodiče a prarodiče, ale i na ty bez dětí, kteří se chtějí třeba jen dívat. Mikulášské čepice jsou vítány.

Fotky z akce: http://huspodborany.rajce.idnes.cz/2017_12_mikulas/

Akce v kosteleupload:  mikulas_podborany_2017.pdf mikulas_u_kostela_podborany.jpg mikulas_u_kostela_podborany_2017.pdf vanoce_podborany_2017.pdf

Vzpomínková bohoslužba Podbořany 2017

Ne, 10/22/2017 - 21:42

Zveme vás na vzpomínkovou bohoslužbu k památce zesnulých, která se bude konat v kostele Božího Spasitele v Podbořanech v sobotu 4. listopadu od 10h. Dále se v pátek 3/11/2017 koná od 16h. program pro děti, od 17h žongléřská show s ohněm, od 17.15h průvod k hlubanské kapli. Další sobota 11/11/2017 od 15h divadílko Guliverovi cesty a poté dýňování.

Akce v kosteleupload:  dusicky_podborany_2017.jpg dusicky.canva-page-001.jpg dynovani-page-001.jpg

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde